سیاست‌های راهبردی و کلان (JMSP) - اعضای مشورتی هیات تحریریه